Error showing flash-object.
  • asster

Welkom 

Sinds 1 januari 2011 waren het Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria en het Psychiatrisch Centrum Ziekeren (ziekenhuis en PVT) reeds ondergebracht in één vzw: vzw Asster. Op 1 januari 2013 zijn de twee ziekenhuizen gefuseerd tot één ziekenhuis met één erkenningsnummer.
Net zoals de vzw draagt het geïntegreerd ziekenhuis de naam Asster.

De integratie van patiëntendoelgroepen zal geleidelijk aan gebeuren.
Via nieuwsbrieven, ons personeelstijdschrift en de website houden wij u van alle wijzigingen op de hoogte.

Heel wat informatie is op de website gebundeld weergegeven. Voor specifieke informatie m.b.t. zorg verwijzen wij naar de informatie per campus:

Meer...