Praktische info bij opname

Breng dit mee voor je administratieve inschrijving:

 • Je identiteitskaart
 • Gegevens over je hospitalisatieverzekering

Breng dit mee voor je medisch dossier:

 • De verwijsbrief van je arts
 • Medische documenten waarover je beschikt (bv verslagen van onderzoeken)
 • Lijst met geneesmiddelen die je neemt en toedieningswijze
 • Attest van geneesheer-adviseur van het ziekenfonds voor geneesmiddelen die enkel terug betaald worden met attest
 • Jouw zorgplan, als je dat hebt

Dit is handig om in je koffer in te pakken:

 • Handdoeken, washandjes, toiletgerief
 • Dag- en nachtkledij
 • Sportkledij, zwemgerief
 • Tijdschriften, boeken, handwerk, …
 • Beperkt zakgeld