Ik zoek dringend hulp

Contacteer je huisarts

Als je een dringend advies nodig hebt, kan je altijd bij je huisarts terecht. Hij/zij kent jou en je kan hem/haar in alle vertrouwen vertellen over je problemen. In het weekend, op feestdagen of ’s nachts is je vaste huisarts niet altijd bereikbaar. Dan neem je best contact met een huisarts van wacht. Zoek de huisarts van wacht in je regio via de knop hiernaast.

Spoeddienst

In geval van nood kan je ook naar de spoeddienst van het dichtsbijzijnde ziekenhuis. Via de knop hieronder vind je het adres van alle spoeddiensten in Vlaanderen. (Geef daarvoor in het tekstvakje ‘wie of wat zoek je’ de zoekterm ‘spoedopname’ in.)

Mobiele crisiszorg aan huis

KINDEREN EN JONGEREN: Binnen crisiszorg LIGANT kan bij een acuut beleefde crisissituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt èn er een duidelijke persoonlijke component is van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij de jongere, beroep gedaan worden op interventie, begeleiding en eventueel opname.

MOBIELE CRISISTEAMS VOLWASSENEN: RELING (regio West-Limburg) en NOOLIM (regio Oost-Limburg) bieden intensieve psychiatrische zorg gedurende 4 weken aan huis voor patiënten tussen 16 en 65 jaar.

Een crisisopname in ons ziekenhuis

Ken je ons ziekenhuis en heb je reeds contact gehad met een specifieke afdeling? Neem dan rechtstreeks contact met deze afdeling.  Ben je nog niet bekend met ons ziekenhuis? Bel dan naar het centraal nummer 011 78 80 11. Je kan je richten naar een geneesheer-specialist naar keuze of naar de sociale dienst. Het Ziekenhuis is altijd bereikbaar, 24 u/24 u, zeven dag op zeven. Na overleg met de psychiater van wacht is een spoedopname mogelijk.

Andere mogelijkheden

Misschien heb je liever een telefonisch contact? Zowel Tele-Onthaal (via het gratis en anoniem telefoonnummer 106) als de Zelfmoordlijn via telefoon op het gratis en anoniem nummer 1813. Beide lijnen zijn 24/7 beschikbaar. Beide organisaties zijn ook via (anonieme) chat bereikbaar. 
Jongeren kunnen terecht bij Awel (de vroegere kinderen- en jongerentelefoon), telefonisch (via het gratis en anoniem nummer 102) of via chat (elke weekdag tussen 16u en 22u). Ook op Zelfmoord1813 is heel wat hulp voor jongeren te vinden.
Heb je vragen over (eender welke vorm van) geweld? Dan kan je terecht op het gratis en anoniem nummer 1712 en op de 1712-website.