ZORG AAN HUIS

Zorg aan huis

Volwassenen

Mobiele crisisteams

Het multidisciplinaire mobiele crisisteam biedt intensieve psychiatrische zorg gedurende 4 weken aan huis voor patiënten vanaf 16 jaar in acute en subacute crisissituaties.

Mobiele herstelteams

Deze multidisciplinaire teams richten zich tot mensen tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen.

Kinderen
en jongeren

Een jongere en/of zijn context in crisis heeft nood aan houvast, waarbij snelheid en duidelijkheid van belang zijn. Via vraagverheldering zal  een duidelijk antwoord gegeven worden op de gestelde (hulp)vraag, zodat het kind / de jongere niet “van het kastje naar de muur” wordt gestuurd. 

Crisismeldpunt -18

089 70 03 70

bereikbaar 24/24, 7 dagen op 7

Mobiel Care team

Het Mobiele Care Team van Ligant is er voor kinderen, jongeren met een meervoudige en complexe problematiek. In de indicatiestelling van het Mobiele Care Team worden een aantal basisprincipes gehanteerd:

→ De noodzaak om mobiel (aan huis, in de voorziening,…) te werken

→ De complexiteit van de problematiek, de ernst van het disfunctioneren 

→ Er is sprake van een psychische kwetsbaarheid en de gewenste interventie vereist  expertise vanuit geestelijke gezondheidszorg.

Jouw privacy, onze zorg

Als psychiatrisch ziekenhuis hechten we veel belang aan jouw rechten en privacy. De vzw Asster is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle patiëntgegevens.