Herstelgerichte zorg

Behandeling en herstelgericht werken gaan hand in hand

Psychische kwetsbaarheid, een crisis, een terugval, … kan je leven op zijn kop zetten en je zelfvertrouwen doen wankelen. Het kan een impact hebben je rol als ouder, collega, of vriend. Symptomen terug onder controle krijgen is belangrijk. Je behandeling is hierop gericht doch er is meer nodig om te groeien naar dat vernieuwde zinvolle leven.

Herstel, wat is dat?

Veerkracht

Herstel is een uniek proces waarin je veerkracht ontwikkelt. Kracht om om te gaan met je psychische kwetsbaarheid en kracht om het leven terug op te pakken na alles wat je hebt meegemaakt.

Autonomie

Je neemt meer en meer regie over je eigen leven. We kijken naar je mogelijkheden (en niet enkel naar je beperkingen). 

Verbinding

Je voelt echt contact met belangrijke anderen in je leven. We werken samen aan hoe je terug een rol kan vervullen in de samenleving.

Hoop

Je ontwikkelt perspectief op de toekomst. 

Positief zelfbeeld

Je ontwikkelt een positief zelfbeeld en krijgt meer vertrouwen in jezelf. Je staat stil bij je eigen identiteit.

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen

Herstel is een persoonlijk proces. Iedereen doet het op zijn unieke wijze. Aan herstel werken doe je als patiënt of bewoner zelf. Maar je doet dit niet alleen. Anderen kunnen tijdens dat herstelproces ondersteunend zijn. Bijvoorbeeld familieleden, naasten, zorgverleners of ervaringswerkers. 

Wat kun je zelf doen?

 • je ervaring inbrengen
 • vragen stellen over je problemen, je behandeling, je medicatie, de mogelijke keuzes
 • contact houden met familieleden en naasten die je steunen
 • aangeven wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je leven
 • een crisisplan en/of een herstelplan (met steun) opmaken

Je hulpverlener

 • is betrokken en nabij
 • baseert zich op wetenschappelijke kennis om advies te geven of verkennende vragen te stellen
 • wil samenwerken met jou en, als gewenst, je belangrijke naasten. Jullie zijn partners in jouw weg naar herstel
 • stapt in jouw levensverhaal en vertrekt vanuit je mogelijkheden om je leven terug in handen te nemen

De ervaringswerkers

Een ervaringswerker is iemand die weet wat het betekent om psychisch kwetsbaar te zijn.  De ervaringswerker kan via individuele contacten of groepssessies hoop en perspectief bieden.

Herstelgerichte zorg vraagt om een herstelgerichte omgeving

Werken aan jouw herstel doe je het best in een fijne omgeving. Onderzoek toont aan dat verschillende elementen zoals natuur, natuurlijk licht, rust, het gebruik van zachte kleuren, en andere factoren zorgen voor een afname van angst en stress. We proberen deze elementen dan ook te voorzien bij de inrichting van onze gebouwen en de terreinen errond. Een aantal projecten werden al uitgevoerd. Andere projecten, waaronder een aantal nieuwbouwprojecten, staan op de planning voor de komende jaren.

Voorbeelden van initiatieven die je vandaag al terug vindt in Asster zijn de comfort rooms, de groene omgeving (met tal van bomen en bloemen), de therapietuinen, de veilige geborgen tuin in onze kinderpsychiatrie, de aanloopplek van ervaringswerkers team Horizon , de veerkrachtpaden of de stilteplek .

 • Comfortrooms

  Sommige afdelingen beschikken over een comfortroom. Dat is een kamer waar je je terug kan trekken als je je gespannen voelt. In de gezellig ingerichte ruimte brengen zachte kleuren, sfeerverlichting, natuurlijke elementen, rustgevende beelden en geuren je tot rust. 

  Comfortrooms
 • Een groene omgeving brengt rust

  Minder beton, meer groen. Daar streeft Asster naar. Want natuur brengt rust. De aanplanting van bomen, de prachtige bloemenzee in de zomer, ... allemaal initiatieven om Asster te laten baden in natuur. 

  Slide Item 2