Deelplatform

Sharing is caring. Welkom op ons deelplatform.

Studenten en stages

Wij geven graag ruimte aan jong talent en enthousiaste starters om zich te ontplooien binnen onze organisatie.  Ons stagebeleid is heel belangrijk voor ons.  Ben je geïnteresseerd in een stage klik dan zeker door en ontdek waar je je eerste stappen zal zetten.

Vorming en trainingsaanbod

Wij hebben een uitgebreid aanbod aan vormingen en trainingen die we ook openstellen voor externen.  Omwille van corona stond dit aanbod op een lager pitje.  We werken momenteel terug een aanbod uit dus kom zeker binnenkort nog eens kijken. Het aanbod is beschikbaar in onze activiteitenkalender.

Xpertise

Onze medewerkers zijn meestal ook experten in hun vakgebied.  Soms wordt er beslist om deze expertise te delen met andere zorgverleners. Dit kan via ons vormings- en trainingsaanbod maar ook via een specifiek doorlopend aanbod. 

Inleefmomenten

Als Asster nemen we deel aan de campagne ‘ikgaervoor.be’. Deze sensibilisatiecampagne heeft tot doel om studenten maar ook werkenden die op zoek zijn naar een andere uitdaging, de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met de zorgsector en de veelheid aan tewerkstellingsmogelijkheden.
Standaard bieden we een interview/gesprek aan met medewerkers uit een bepaalde discipline, met een vakgroepverantwoordelijke of leidinggevende en waar mogelijk een rondleiding op een dienst of binnen het ziekenhuis. Een dagje ‘meelopen’ of andere korte ‘observatie is geen optie.
Inschrijven voor een inleefmoment kan via: https://www.ikgaervoor.be/inleefmoment

Vrijwilligerswerking

Vrijwilligers zijn onmisbaar in Asster. Iedere vrijwilliger maakt het verschil voor onze patiënten en bewoners. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een beetje tijd vrij maken en hun passie en talenten met ons willen delen. Het biedt jou ook een mooie kans om de organisatie en bepaalde afdelingen of juist doelgroepen te leren kennen en zo ook voor jezelf te kijken wat jouw hart sneller doet kloppen en jouw geest uitdaagt.
Je wordt bij ons geselecteerd als vrijwilliger en samen met jou wordt bepaald wat jouw precieze taakinvulling zal zijn. Op basis hiervan wordt dan een vrijwilligerscontract opgesteld. Inschrijven voor een vrijwilligerservaring kan via deze link.  
Voor vragen kan je terecht bij Romina Buto, coördinator vrijwilligerswerk Asster, romina.buto@asster.be of 011/78 88 40.