Keuzeaanbod

Spirituele zorg

Met zingevingsvragen kan je terecht bij onze pastoraal medewerkers. Zij organiseren het hele jaar door allerlei bezinningsactiviteiten op de afdeling of voor heel het ziekenhuis. Je kan ook bij hen terecht voor een individueel gesprek.  

 

Ervaringswerkers: Team Horizon

Een ervaringswerker heeft (of had) zelf een psychische kwetsbaarheid of kent een naaste met een kwetsbaarheid. Vanuit deze ervaring kunnen ervarings-werkers je bijstaan. Op sommige afdelingen is er een ervaringswerker aanwezig die je kan aanspreken als je nood hebt aan een gesprek. Jij of je familie en vrienden kunnen ook terecht bij de aanloopplek, een huiselijke ruimte waar wekelijks één van onze ervaringswerkers voor jou, je familie of vrienden en de medewerkers klaarstaan. Team Horizon voorziet geregeld groepsactiviteiten rond herstel. Vraag ernaar op je afdeling. 

Je vindt de aanloopplek in gebouw B, ingang HR

De aanloopplek is elke dinsdag open van 14u30 tot 16u30