Wat kost mijn opname?

De kostprijs van een opname bestaat uit twee grote categorieën van kosten: vaste kosten en bijkomende kosten.

Vaste kosten

Voor een behandeling in het Asster ziekenhuis wordt er een prijs per dag aangerekend. Deze dagprijs dekt de kosten verbonden aan je verblijf, medicatie, de medische zorgverlening en een ongevallenverzekering.

Bijkomende kosten

Kosten zoals de keuze voor een éénpersoonskamer, het gebruik van extra diensten zoals pedicure of wasdienst, honoraria,… behoren tot de categorie bijkomende kosten.

Tussenkomst ziekenfonds

In België ben je verplicht aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds. Het ziekenfonds vergoedt een deel van de kosten van je behandeling. Je ziekenfonds betaalt dit gedeelte rechtstreeks aan het ziekenhuis. Het overblijvende bedrag moet je zelf betalen. Dit is je persoonlijk aandeel. Je ontvangt hiervoor maandelijks een factuur.

Hoeveel het ziekenfonds voor je betaalt, hangt af van de grootte van je inkomen. Het ziekenfonds kent je een statuut toe. Op basis van dit statuut wordt berekend hoeveel het ziekenfonds betaalt en hoeveel je zelf nog betaalt. Daarnaast is de prijs afhankelijk van de duur van je behandeling en of je in dagopname of volledige opname bent.

 

Hospitalisatie- verzekering

Als je een hospitalisatieverzekering hebt, wordt er mogelijk een gedeelte van je behandeling terug betaald. Hoeveel dit is hangt af van je polis. Vraag dit zeker na bij je verzekeraar. Vermeld bij je opname dat je een hospitalisatieverzekering hebt. 

Arbeidsongeval

Is je opname het gevolg van een arbeidsongeval dat erkend is door de verzekering arbeidsongevallen? Geef dan bij je opname aan dat het om een arbeidsongeval gaat. 

Vragen over je statuut of je kosten?

contacteer een maatschappelijk werker

Vragen over je factuur?

contacteer onze patiëntadministratie

Onthaal

011 78 80 11
bereikbaar 24/24, 7 dagen op 7