Medioren

(55 > 65 j)

Cognitieve stoornis

Cognitieve stoornissen zoals problemen met oriëntatie, herinneren, oplossen van problemen, waarnemen of handelen… kunnen uw functioneren in het dagelijks leven heel moeilijk maken. De hulpverlening bestaat uit een uitgebreide diagnostiek, het instellen van een behandeling en het voorbereiden naar een geschikte woonvorm buiten het ziekenhuis

Functionele stoornis

Angst- of stemmingsstoornissen, relatieproblemen, afhankelijkheid, rouw, vereenzaming,… kunnen aan de basis liggen van een zorgnood, die ook voor ouderen behandelbaar is. We bieden dan ook begeleiding op maat, een begeleiding die zoveel mogelijk aansluit op en/of rekening houdt met uw levensgeschiedenis, de kijk van u en uw familie op de problematiek en de aanpak ervan en die aansluit op uw mogelijkheden

Dagbehandeling

Bij een functionele stoornis kan de behandeling aangeboden worden via dagbehandeling. Op die manier blijft de verbondenheid met de eigen omgeving en de eigen huisarts intact.