De ombudsdienst

Elk ziekenhuis beschikt ook over een ombudsdienst waar de patiënten terecht kunnen met al hun klachten over de niet-naleving van de patiëntenrechten door de hulpverleners die er werken. De opdrachten van een ombudsdienst zijn:

 • het voorkomen van ontevredenheid en klachten door een betere communicatie tussen patiënt en hulpverlener;
 • het bemiddelen tussen patiënt en hulpverlener;
 • het inlichten van de patiënt over verdere mogelijkheden om de klachten af te handelen wanneer de bemiddeling is mislukt;
 • het formuleren van aanbevelingen om tekortkomingen die de aanleiding zijn tot klachten, te verhelpen en te voorkomen.
 • het verstrekken van informatie over de organisatie, werking en procedureregels van de ombudsdienst.

Voor vzw Asster is Marlies Thonnon de externe ombudsvrouw. Ze zal vanuit haar onafhankelijke positie op een vertrouwelijke wijze naar uw vraag of klacht luisteren en samen met u het probleem exploreren en in kaart brengen. De ombudsvrouw zal elke klacht aanhoren, liefst tijdens een persoonlijk contact. Ze zal u informeren. Uzelf bepaalt wat er met de klacht gebeurt en met wie de klacht eventueel wordt besproken. Er wordt getracht te bemiddelen op het niveau waar de klacht zich voordoet, met de direct betrokken beroepsbeoefenaar. Indien u niet tevreden bent met het resultaat van deze interventie, wordt u ingelicht over andere mogelijke stappen.

Marlies Thonnon is te bereiken:

 • op het gratis nummer: 0800 / 99 395
 • telefonisch op het nummer 0495 / 57 44 33
 • via e-mail marlies.thonnon@ombudsfunctieggz.be
 • schriftelijk: Ombudsfunctie, vzw SPIL, provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • via een schriftelijk verzoek tot overleg, u kunt hiervoor gebruik maken van de beschikbare brievenbussen.
 • op haar kantoor: Campus Stad: aan het medisch centrum (Gebouw H), tegenover het medisch secretariaat, vrijdag, tussen 9 en 12 u. Campus Melveren: aan het medisch centrum (Gebouw A, pendelbureel 1), donderdag tussen 9 en 12 u.