Kinderen en jongeren

(6 > 12j)

Ook kinderen en jongeren kunnen te kampen hebben met ernstige psychiatrische, emotionele of gedragsproblemen. Wanneer deze problemen zo erg zijn dat ambulante hulp niet meer voldoende is, dringt een opname zich op.

Crisisopname

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar met een acuut kinderpsychiatrisch probleem waarbij een korte crisisinterventie of time-out noodzakelijk is, kunnen terecht in de crisisleefgroep. Doelstelling is acute opvang, taxatie en advies. Ook medicamenteuze oppuntstelling kan een reden zijn voor crisisopname.
Er worden voor deze jongeren samen met de verwijzers verdere hulpverleningstrajecten uitgetekend. Na de crisisopname kan er, indien aangewezen, een mobiel aanbod gedaan worden. 

Reguliere opname

De aanmelding voor een reguliere opname gebeurt meestal door andere hulpverleners zoals de huisarts, het CGG of CLB, … en dit in samenspraak met de ouders en/of verantwoordelijken voor de jongere. Een opname wordt voorbereid door één of meerdere kennismakings- of ‘intake’ gesprekken.  We onderzoeken de hulpvraag en gaan na of een opname aangewezen is. In samenwerking met alle betrokkenen maken we een aanzet tot het hulpverleningsplan.

Gedwongen opname

Binnen de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie zijn er 2 leefgroepen waar bijna uitsluitend jongeren terecht kunnen met een jeugdrechtbankdossier. Deze jongeren moeten ook steeds aangemeld worden door de consulenten van de jeugdrechtbank.

Behandeleenheid

Crisisopnames

Mobiele werking

Mobiel wil zeggen dat er vanuit onze dienst medewerkers ter ondersteuning naar de thuissituatie of de betrokken instelling gaan. Doelstelling hierbij is het opvolgen van de trajecten van de jongeren en zo mogelijk opnameverkortend of opnamevermijdend te werken. Deze ondersteuning na een crisisopname kan maximaal 1 maand worden aangeboden. Wij werken hierbij nauw samen met de mobiele werking van Ligant, het netwerk GGZ voor kinderen en jongeren in Limburg.  

Contacteer Pascale Lambrichts, 011 78 87 56, pascale.lambrichts[at]asster.be voor meer informatie.

GRATIS ONDERWIJS TIJDENS OPNAME

Omdat alle kinderen en jongeren uit verschillende niveaus en richtingen komen wordt er sterk ingezet op persoonlijk onderwijs-op-maat (inclusief erkende examens). De leerinhoud, methode en toetsen worden afgesproken met de thuisschool van de jongere waar hij/zij ook ingeschreven blijft.