Volwassenen

(18 > 65 j)

Crisishantering

Voelt je situatie uitzichtloos, heb je zelfdestructieve en ernstig suïcidale gedachten met risico op impulsief of agressief gedrag? Dan kan een vrijwillige of gedwongen crisisopname nodig zijn. Een crisisopname is er om jou te beschermen van jezelf of jouw omgeving.  Een korte tijdelijke opname in een gesloten omgeving waarbij beveiliging en rust voorop staan kunnen nodig zijn om de situatie te kalmeren.  In het kort behandelingstraject wordt naast crisishantering ook gewerkt aan motivatie en oriëntatie voor verdere intensieve/gerichte behandeling en aan terugvalpreventie. 

Angst

Angst is een normale, gezonde en vaak levensbeschermende reactie. Angst brengt het lichaam in een soort van alarmtoestand. Zo bereidt het zich voor om zich te verdedigen tegen gevaren. Maar soms lokken alledaagse situaties angstreacties uit die zo hevig zijn dat ze het normale functioneren belemmeren. Als dit langer dan 4 maanden duurt, spreken we over een angststoornis.  Het behandelaanbod heeft aandacht voor jouw specifieke klachten.  De behandeling verloopt in samenspraak met jou en je familie.

Depressie

De kernsymptomen van een depressie zijn een sombere stemming of een verlies van interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten. Deze symptomen manifesteren zich bijna dagelijks, gedurende het grootste deel van de dag. De klachten duren minstens 2 weken, en naast deze kernsymptomen kunnen er nog andere fysieke en psychische klachten ontstaan. Het behandelaanbod heeft aandacht voor jouw specifieke klachten.  De behandeling verloopt in samenspraak met jou en je familie.

Volledige opname

Dagbehandeling

Persoonlijkheids- stoornis

Een persoonlijkheidsstoornis veroorzaakt dat je onvoldoende in staat bent je gedrag aan te passen aan wisselende omstandigheden. Je manier van denken en waarnemen sluiten niet meer aan met de realiteit. De beleving en uiting van gevoelens is vaak verstoord, zoals bijvoorbeeld sterk wisselende of te intense emoties. Het behandelaanbod heeft aandacht voor jouw specifieke klachten.  De behandeling verloopt in samenspraak met jou en je familie.

Volledige opname

Dagbehandeling

Afhankelijkheid alcohol, medicatie, .. en niet middel gebonden

Bij het woord afhankelijkheid denk je al snel aan bepaalde middelen, zoals alcohol of drugs. Maar je kunt ook verslaafd raken aan bijvoorbeeld gokken, eten of gamen. Dit noemen we ‘gedragsverslavingen’ of ‘niet-middel gebonden’ verslavingen. Afhankelijkheidsproblemen hebben diverse ontstaansmechanismen en leiden vaak tot gevolgen op verschillende levensdomeinen van de patiënt (bv. lichamelijk, sociaal, beroepsmatig, financieel,…).

Opname & kortdurende behandeling

Verdergezette behandeling

Afhankelijkheid drugs

Wie drugs neemt, kan er afhankelijk van worden. Dat betekent dat je eigenlijk niet meer de baas over jezelf bent, dat je geen vrije keuze meer hebt. Probleem is dat mensen vaak zelf niet door hebben wanneer of in welke mate de drug de controle over hun leven heeft overgenomen. Ook voor andere mensen is het soms moeilijk om uit te maken of iemand verslaafd is. Bij drugproblemen speelt geestelijke afhankelijkheid een grote rol. Daarnaast kan er ook sprake zijn van lichamelijke afhankelijkheid en van gewenning.

Psychose & schizofrenie

Tijdens een psychose zie, hoor, voel, proef of ruik je dingen die er niet zijn. Ook denk je dingen die niet waar zijn. Dat je bespioneerd wordt bijvoorbeeld. Het is niet zo, maar het voelt heel echt. Schizofrenie is een hersenaandoening waarbij je last hebt van psychoses. Bij een ernstig falen van het contact met de realiteit, jezelf en de anderen is een opname aangewezen. Vanaf het opnamemoment tot aan het ontslag en nazorg, staat een deskundig interdisciplinair team klaar om jou en je naaste omgeving te begeleiden en te ondersteunen doorheen het behandeltraject.

Opname en kortdurende behandeling

Zonder afhankelijkheidsprobleem

Gekoppeld aan afhankelijkheidsprobleem

Verdergezette behandeling

Dagbehandeling

Seksuele gedragsstoornis

Men spreekt van een seksuele gedragsstoornis wanneer het gedrag bedreigend is voor ofwel de samenleving of voor de persoon zelf omwille van de oncontroleerbaarheid. In veel gevallen gaat deze stoornis ook gepaard met andere psychiatrische stoornissen.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is het risico op herval voorkomen. De therapeutische basishouding stoelt op een ondubbelzinnige afkeuring van het afwijkend gedrag maar ook op een respectvolle aanvaarding van jou als volwaardig persoon.

Verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrisch probleem

Psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen het resultaat zijn van een complex samenspel van allerlei factoren. De psychiatrische behandeling is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen.  De Zeilen 2 biedt hiervoor een zorgaanbod voor jongvolwassenen en volwassenen (+18 jaar) wonende in de provincie Limburg.