Planetree

Wat houdt Planetree® nu in?

Planetree® staat voor de best mogelijke mensgerichte zorg in een gastvrije omgeving en gaat uit van drie belangrijke pijlers:

Betere zorg

Met oog op het eigene van mensen en met respect voor elkaar willen we uitstekende behandeling en warme zorg bieden aan onze cliënten, patiënten en bewoners.

Helende omgeving

Een aangename leefomgeving en moderne technologie worden nagestreefd.

Gezonde organisatie

Onze gemotiveerde en vakbekwame medewerkers werken met plezier aan de best mogelijke zorg. Tevredenheid van onze patiënten en bewoners zijn uitermate belangrijk.

Vragen over Planetree?

We beantwoorden deze graag!

Via de website www.planetree.nl en via volgende folder kan je eveneens meer info over Plantree vinden.