Gedwongen opname

Soms kan je tijdelijk zo overweldigd worden door de symptomen van je ziekte dat je situatie gevaarlijk wordt voor jezelf of anderen, zonder je dat zelf beseft. Andere personen, die zich zorgen maken over je situatie, kunnen dan een tijdelijke gedwongen opname aanvragen. De beslissing wordt genomen door een vrederechter of de Procureur des Konings, na advies van een onafhankelijke arts/psychiater. Een gedwongen opname is altijd bedoeld om je te beschermen.  

Een gedwongen opname is in eerste instantie mogelijk voor maximum 40 dagen. Daarna beslist de vrederechter of procureur of je opname verlengd wordt. Vaak wordt er na 10 dagen al een evaluatie gedaan. Als er dan beslist wordt dat een gedwongen opname niet langer nodig is, kan jouw psychiater in overleg met jou beslissen om deze stop te zetten.  

Ook al had jij zelf niet direct een vraag om behandeld te worden, toch bekijken we samen met jou je noden en met welk behandeltraject we je kunnen ondersteunen. Door in Asster te verblijven en direct contact te hebben met zorg- en ervaringsdeskundigen hoppen we met jou een goed traject te kunnen starten.  

Gedwongen opname is een ingrijpende gebeurtenis zowel voor jou als je omgeving. Daarom proberen we dit te vermijden. Als je door je ziekte regelmatig ongewild in crisissituaties terecht komt is het zinvol om samen met je naastbetrokkenen een crisisplan op te stellen om tijdig samen signalen te herkennen en afgesproken vrijwillige stappen te zetten. Zie bvb www.crisisplan.nl  

Vragen over je rechten als patiënt?

Contacteer Marlies Thonnon via telefoon op het nummer 0495 57 44 33 of via mail aan marlies.thonon@ombudsfunctieggz.be