Wat is de maximumfactuur en heb ik hier recht op?

Om je te beschermen tegen te hoge medische kosten bestaat er de maximumfactuur. Dit is een maximumbedrag voor remgeld dat werd vastgelegd door de overheid. Je ziekenfonds houdt een teller bij van al het remgeld (binnen en buiten Asster) dat je betaalt. Van zodra deze teller het plafondbedrag bereikt, moet je geen remgeld meer betalen. Soms merkt het ziekenfonds pas te laat op dat je het plafondbedrag bereikte. In dat geval betaalt het ziekenfonds je het remgeld dat je te veel betaalde terug.