Veel gestelde vragen

De dagprijzen op mijn factuur verschillen van dag tot dag. Hoe kan dat?

De door de overheid vastgelegde dagprijzen verschillen naargelang het aantal dagen dat je in opname bent. Hierdoor kan het bedrag op je factuur van maand tot maand verschillen. Dagprijzen worden goedkoper naarmate je langer in opname bent. Een overzicht van de dagprijzen vind je hier.

De duur van je opname wordt berekend door alle dagen van recente opnames in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis op te tellen. Je opname wordt als een nieuwe opname beschouwd als je recent niet werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (laatste 6 maanden) of algemeen ziekenhuis (laatste 3 maanden).

Wat is de maximumfactuur en heb ik hier recht op?

Om je te beschermen tegen te hoge medische kosten bestaat er de maximumfactuur. Dit is een maximumbedrag voor remgeld dat werd vastgelegd door de overheid. Je ziekenfonds houdt een teller bij van al het remgeld (binnen en buiten Asster) dat je betaalt. Van zodra deze teller het plafondbedrag bereikt, moet je geen remgeld meer betalen. Soms merkt het ziekenfonds pas te laat op dat je het plafondbedrag bereikte. In dat geval betaalt het ziekenfonds je het remgeld dat je te veel betaalde terug.

Ik ben in volledige opname en ik ga enkele dagen met verlof. Betaal ik ook voor dagen waarop ik er niet ben?

Tijdens je behandeling kan je, met toestemming van de behandelend psychiater, het ziekenhuis tijdelijk verlaten om naar huis terug te keren. Tijdens je afwezigheidsdagen betaal je enkel je medicatie, die je ook mee naar huis krijgt.

De dag waarop je vertrekt geldt enkel als verlofdag als je voor 14u vertrekt. De dag waarop je terugkeert geldt enkel als verlofdag als je pas na 12u terug bent.

De behandelend psychiater ontvangt een toezichtshonorarium. Ik betaal dit honorarium ook op dagen waarop ik geen gesprek met mijn psychiater had.

Je wordt behandeld door een multidisciplinair team, waar je psychiater deel van uitmaakt. De psychiater houdt toezicht op de behandeling die je krijgt. Hij of zij is de eindverantwoordelijke. Dat houdt in dat hij samen met het team je behandeling bespreekt en opvolgt, labo-uitslagen consulteert en verder opvolgt, enzoverder…  Het toezicht van de arts houdt dus meer in dan de contactmomenten die jullie hebben.

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Je eerste factuur krijg je op het einde van de maand die volgt op de maand waarin je werd opgenomen. Werd je in januari opgenomen, dan ontvang je je eerste factuur eind februari. Vanaf dan zal je maandelijks een factuur ontvangen.

Wordt er een extra kost aangerekend voor een één- of tweepersoonskamer (in plaats van een meerpersoonskamer)?

Indien je kiest om op een éénpersoonskamer te verblijven wordt er een supplement per dag aangerekend. Voor een éénpersoonskamer met privé douche en toilet betaal je 16,49 euro extra. Voor een éénpersoonskamer met gedeelde douche en toilet betaal je 10.96 euro per dag extra.

Als je op een éénpersoonskamer verblijft omdat je arts dat adviseerde, of omdat er enkel éénpersoonskamers beschikbaar waren, betaal je niets extra.

Voor een tweepersoonskamer betaal je niets extra.  

Op mijn factuur staat dat ik verzekering betaal. Wat is dit?

Iedere opnamedag betaal je een bijdrage (0.05 EUR) aan een ongevallenverzekering. Als je betrokken bent bij een ongeval op de terreinen van Asster (of daarbuiten als je onder begeleiding bent van een Asster medewerker), vergoedt deze verzekering de kosten van de lichamelijke schade. De verzekering vergoedt enkel het remgeld (dit is het gedeelte dat niet terugbetaald wordt door je mutualiteit of ziekenfonds) .

Je kan de verzekeringspolis hier terug vinden.