Delen van mijn gegevens met externe hulperleners

Vaak wordt er voor jouw behandeling of dienstverlening ook samengewerkt met andere hulpverleners buiten het ziekenhuis. Zo zal jouw behandelteam in functie van jouw opname/begeleiding en ontslag informatie delen met uw huisarts, specialist of andere hulpverleners die u doorverwezen hebben of naar waar u doorverwezen wordt.
Indien je een geïnformeerde toestemming hebt afgesloten via ehealth, kunnen er ook medische gegevens geplaatst worden via het CoZo-platform.
Wanneer we aan andere externe hulpverleners of diensten gegevens doorgeven, zal jouw behandelteam je hierover steeds informeren. Indien je wenst dat specifieke gegevens niet gedeeld worden met bepaalde externe personen of diensten dien je dit  expliciet door te geven aan jouw behandelteam. Uiteraard houden wij hier rekening mee! Indien jouw behandelteam gegevens gaat opvragen bij externe hulpverleners of diensten, ook na opname, wordt hiervoor steeds eerst jouw schriftelijke toestemming gevraagd.

Vragen?

Heb je vragen over jouw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van jouw gegevens binnen Asster kan je ook steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), via het telefoonnummer 011/78 81 44 of via het e-mailadres: dpo@asster.be.

Deze functionaris ziet op onafhankelijke wijze toe op de naleving van de privacywetgeving binnen Asster