Delen van gegevens binnen ons ziekenhuisnetwerk

Voor elke cliënt wordt er een patiëntendossier bijgehouden. Tegenwoordig is dit voornamelijk digitaal.

Binnen PZ Asster, PVT De Passer en de mobiele teams van het netwerk Reling zetten hulpverleners zich dagelijks in om de kwaliteit van zorg tot een hoger niveau te tillen. Om u deze kwaliteitsvolle zorgverlening te bieden, werken wij met een uniform en interdisciplinair gedeeld elektronisch dossier in Obasi. Dit heeft als voordeel dat samenwerking en continuïteit van zorg optimaal ondersteund kunnen worden.

Het gedeeld elektronisch dossier is streng beveiligd. Dossiergegevens worden bewaard volgens wettelijke termijnen. Voor u als cliënt of bewoner houdt dit in dat, van zodra u door één van deze partners wordt behandeld/begeleid of (her)opgenomen wordt, relevante dossiergegevens automatisch toegankelijk worden voor alle direct betrokken zorgverleners. Dit kan op uitdrukkelijke voorwaarde dat er een therapeutische relatie is én dit enkel zolang de betrokkenheid bij uw behandeling of begeleiding duurt. Al onze zorgverleners zijn bovendien gebonden aan een strikt beroepsgeheim.

We vinden het belangrijk dat u als cliënt en/of bewoner weet dat zorgverleners van PZ Asster, PVT De Passer en de mobiele teams van Reling betrokken in uw behandeling toegang hebben tot uw elektronisch dossier van zodra uw behandeling, begeleiding of verblijf start bij één van deze partners. U kan uw behandelende zorgverleners de toegang tot uw dossier niet ontzeggen, omdat het dossier een noodzakelijk onderdeel is van een multidisciplinaire, veilige en kwaliteitsvolle behandeling of begeleiding.

Uiteraard kan u ook zelf uw gegevens binnen het dossier inkijken. Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Voor vragen over jouw  elektronisch dossier kan je terecht bij Riet Fonteyne, manager kwaliteit en patiëntveiligheid binnen Asster, 011/78 81 40, riet.fonteyne@asster.be.

Voor vragen omtrent de bescherming van jouw gegevens kan u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Asster via dpo@asster.be.