KWALITEITSVOLLE ZORG

KWALITEITSRONDES

Elke zorgafdeling binnen PZ Asster en PVT De Passer neemt jaarlijks minstens een keer deel aan een kwaliteitsronde. Tijdens zo’n ronde bezoekt een klein team bestaande uit een medewerker van dienst kwaliteit, een ervaringsdeskundige, een lid van de directie of het management en een ander afdelingshoofd uit onze organisatie een afdeling ter controle van de kwaliteit van zorg.
We bevragen patiënten, bewoners en medewerkers rond een aantal willekeurig en breed geselecteerde items en controleren de afdeling.
De zorgafdeling ontvangt hiervan een rapport met sterktes en zwaktes. De doelstelling is om hieruit een of meerdere verbetertrajecten op te starten zodat de kwaliteit van zorg verbetert kan worden.