Mededeling ivm onderzoek op De Zeilen 1.

Voor jongeren die in opname verbleven op De Zeilen 1 in de periode februari 2019 tem juni 2021 was de sessie ‘bilan’ een vast onderdeel van het therapierooster. Als deel van de standaard klinische zorg vulden patiënten bij opname en ontslag een reeks van vragenlijsten op de computer in. Deze afname verliep onder begeleiding en na de afname werd er individuele feedback door de psycholoog voorzien.

Deelnemers tekenden op het moment van een eerste afname een document waarin ze al dan niet toestemden met het feit dat hun resultaten ook gebruikt mochten worden voor wetenschappelijk onderzoek op de afdeling. Via deze melding willen we jullie informeren over de start van de dataverwerking.

Dit bericht geldt enkel voor wie toestemming gaf voor deelname aan het onderzoek. In het najaar van 2021 zullen de onderzoekers in alle verzamelde data duiken en op zoek gaan naar trends, resultaten en conclusies op groepsniveau (dus over de groep van patiënten op De Zeilen 1 heen).

Wij benadrukken dat alle gegevens vertrouwelijk en gepseudonimiseerd behandeld worden. Je persoonlijk medisch dossier op de afdeling wordt niet opnieuw geopend, en enkel de onderzoekers (teamleden Ilse Devacht en Evelien Carlier) zijn hiermee bezig.


Voor vragen of bedenkingen hierover kan je terecht bij Evelien Carlier, via mail (evelien.carlier@asster.be) of telefoon (011 78 86 55). We willen jullie nogmaals danken voor jullie medewerking.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin