Kwaliteitsvolle zorg

Kwaliteit meten

Feedbackgestuurde zorg

In het psychiatrisch ziekenhuis Asster meten we voor iedere cliënt de effecten de effecten of gevolgen van zijn/haar behandeling. De cliënt vult via internet (via het programma QuestManager) op één of meerdere momenten vragenlijst(en) in over de voorgang van de behandeling en de zorgervaring. De opname-afdeling bepaalt grotendeels welke vragenlijsten er worden afgenomen, afhankelijk van de problematiek. Soms zullen ook naasten of vrienden worden uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen. 

Cliënten kunnen de resultaten samen met zorgverleners bespreken. Zo zijn cliënten nauw betrokken bij hun behandeling. Waar nodig sturen we de behandeling bij. Dankzij feedbackgestuurde zorg kunnen we beter zorg op maat bieden en de effectiviteit van onze behandelingen in kaart brengen.

 

Tevredenheidsbevraging

Aan het einde van de behandeling vragen we cliënten om via een anonieme bevraging hun mening over de kwaliteit van zorg te geven. We gebruiken hiervoor de Vlaamse Patiënten Peiling, een vragenlijst ontwikkeld voor én door patiënten vanuit het Vlaams Patiënten Platform. 

Op basis van de resultaten verbeteren we de zorg voor cliënten en bewoners. Bekijk de resultaten van Asster op de website van het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en vergelijk ze met resultaten van andere voorzieningen uit de sector.

Interne audits

Binnen Asster organiseren we regelmatig gerichte audits rond handhygiëne, registraties binnen het zorgdossier enzoverder. Waar mogelijk vergelijken we deze resultaten met andere voorzieningen.

Sterktes en werkpunten evalueren tijdens kwaliteitsrondes

Jaarlijks bezoekt een klein team bestaande uit een medewerker van dienst kwaliteit, een ervaringswerker, een lid van de directie of het management en een ander afdelingshoofd uit onze organisatie de verschillende afdelingen om de kwaliteit van zorg te evalueren. We bevragen patiënten, bewoners en medewerkers rond een aantal willekeurig en breed geselecteerde items en controleren de afdeling.
De zorgafdeling ontvangt een rapport met sterktes en zwaktes. Op basis van deze resultaten kunnen trajecten worden opgestart om de zorg verder te verbeteren.

Blijven leren

Binnen Asster vinden we het belangrijk om te leren van (bijna-) incidenten, die onze medewerkers kunnen melden via een meld- en leersysteem. Deze worden dan ook geanalyseerd via een analyseteam. Wil je zelf een incident melden, dan kan je hiervoor contact opnemen via kwaliteit@asster.be of via ons centraal telefoonnummer (tav Mevr. Riet Fonteyne, manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid). Voor klachten kan u terecht bij onze ombudsdienst.

Zorginspectie

Binnen Asster grijpen we deze inspecties graag aan om onze procedures en processen voortdurend scherp te stellen en de kwaliteit van zorg binnen ons ziekenhuis continu te verbeteren. De meest recente auditverslagen kan u raadplegen via onderstaande knoppen of via de website van zorginspectie

De tekortkomingen die in de verslagen opgenomen zijn werden ondertussen weggewerkt.

Contact

Wens je meer informatie rond kwaliteitsthema’s? Heb je suggesties voor het verbeteren van onze kwaliteit van zorg? Meldt het ons via kwaliteit@asster.be of via ons centraal telefoonnummer (tav Mevr. Riet Fonteyne, manager Kwaliteit en Patiëntveiligheid).