Jaarverslagen beschikbaar!

Zoals zo veel dingen hebben deze verslagen ook enige vertraging opgelopen omwille van de corona-drukte in het voorjaar.
Met de verslagen willen we u graag een zicht geven op onze werking in 2019.
De hedendaagse Psychiatrische Zorg evolueert constant. Als ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis trachten we via innoverende en kwalitatieve initiatieven en met steeds mensgerichte zorg in het achterhoofd deze evoluties te introduceren in onze werking.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin