Individuele therapie

Persoonlijke begeleider

Een hulpverlener van je afdeling is je persoonlijke begeleider. Het is je vertrouwenspersoon die op de hoogte is van je werkpunten en je doelstellingen. Door middel van individuele gesprekken gaan jullie aan de slag met de werkpunten en worden doelstellingen bepaald en bijgestuurd indien nodig. Je begeleider biedt nabijheid en steun en werkt samen met jou naar herstel en/of groei. Hij of zij staat je ook bij op teamvergaderingen waar je doelstellingen en observaties besproken worden, of is je stem als je er zelf niet bij kan zijn. Je persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor jou en je familie en vrienden.  

Individuele gesprekken

Ook met de andere hulpverleners zal je regelmatig individuele gesprekken hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om individuele psychotherapie sessies bij de psycholoog/pedagoog of gesprekken met de psychiater om eventuele medicatie op punt te stellen.

Gesprekken samen met je naasten

Als jij dat oké vindt proberen we ook zo veel mogelijk de mensen in je naaste omgeving te betrekken. Zo kan je familie worden uitgenodigd om samen met jou te bespreken hoe het met je gaat en waar we aan werken. Of indien aangewezen kan er koppel- of gezinspsychotherapie gestart worden.

Begeleiding bij problemen in leef-, woon en werksituatie

De maatschappelijk werker ondersteunt je tijdens je opname op heel wat levensvlakken. Samen met jou wordt je sociale situatie in kaart gebracht. Je kan bij de maatschappelijk werker terecht met vragen rond administratie, werkaangelegenheden, juridische procedures, financiële zorgen, familiale kwesties en woonproblemen. Als het einde van de opname dichterbij komt, bekijkt de maatschappelijk werker samen met jou welke nazorg en dagbesteding er nodig is. Indien wenselijk, wordt er overlegd met je familie en/of je professioneel netwerk om zo de brug naar de maatschappij te slaan.

Feedbackgestuurde zorg

Tijdens je opname meten we de effecten van je behandeling. Via internet vul je digitaal op één of meerdere momenten vragenlijsten in over onder andere de voortgang van je behandeling en je zorgervaring. Je opname-afdeling bepaalt grotendeels zelf welke vragenlijsten er worden afgenomen. Soms zullen ook anderen zoals bijvoorbeeld naasten of vrienden, gevraagd worden vragenlijsten in te vullen. De resultaten van de bevraging worden met jou besproken. Zo blijf je nauw betrokken bij je behandeling. Waar nodig sturen we je behandeling bij. Dankzij feedbackgestuurde zorg kunnen we nog beter zorg op maat aanbieden.

Psychodiagnostiek

Om je behandeling goed af te stemmen op jouw noden, is het belangrijk dat we je psychische klachten, kwetsbaarheden én sterktes goed kennen. Als deze nog niet volledig in kaart gebracht zijn, kan er op indicatie een psychodiagnostisch onderzoek aangevraagd worden. Het doel is om jou beter te leren begrijpen, te leren hoe jij bent in relatie met anderen, en je zoveel mogelijk praktische handvaten aan te bieden om zelf mee aan de slag te gaan. Een psychodiagnostisch onderzoek kan ook worden aangevraagd om een antwoord te krijgen op een specifieke vraag.

We hanteren verschillende methodieken om deze informatie te verzamelen. We luisteren naar wat je vertelt en kijken samen wat er allemaal speelt. Daarnaast kunnen we vragenlijsten en/of taken afnemen. We leren ook veel uit hoe je je voelt en gedraagt op onze afdeling. 

Het psychodiagnostisch onderzoek is geen éénmalige gebeurtenis, maar bestaat uit verschillende afspraken. Als het onderzoek is afgerond, worden resultaten teruggekoppeld naar jou, het afdelingsteam en, indien je dat wenst, je familie.