Men spreekt van een seksuele gedragsstoornis wanneer het gedrag bedreigend is voor ofwel de samenleving of voor de persoon zelf omwille van de oncontroleerbaarheid. In veel gevallen gaat deze stoornis ook gepaard met andere psychiatrische stoornissen. Het uiteindelijke doel van de behandeling is het risico op herval voorkomen. De therapeutische basishouding stoelt op een ondubbelzinnige afkeuring van het afwijkend gedrag maar ook op een respectvolle aanvaarding van jou als volwaardig persoon.

VOLWASSENEN
MEDIOREN
OUDEREN
+ 65 JAAR