Tijdens een psychose zie, hoor, voel, proef of ruik je dingen die er niet zijn. Ook denk je dingen die niet waar zijn. Dat je bespioneerd wordt bijvoorbeeld.  Het is niet zo, maar het voelt heel echt. Schizofrenie is een hersenaandoening waarbij je last hebt van psychoses.  Bij een ernstig falen van het contact met de realiteit, jezelf en de anderen is een opname aangewezen.
Vanaf het opnamemoment tot aan het ontslag en nazorg, staat een deskundig interdisciplinair team klaar om jou en je naaste omgeving te begeleiden en te ondersteunen doorheen het behandeltraject.

VOLWASSENEN
MEDIOREN

OPNAME & KORTDURENDE BEHANDELING

PSYCHOSE NIET GEKOPPELD AAN AFHANKELIJKHEIDSPROBLEEM
PSYCHOSE GEKOPPELD AAN AFHANKELIJKHEIDSPROBLEEM

VERDERGEZETTE BEHANDELING

DAGBEHANDELING

OUDEREN