Een persoonlijkheidsstoornis veroorzaakt dat je onvoldoende in staat bent je gedrag aan te passen aan wisselende omstandigheden. Je manier van denken en waarnemen sluiten niet meer aan met de realiteit. De beleving en uiting van gevoelens is vaak verstoord, zoals bijvoorbeeld sterk wisselende of te intense emoties.

VOLWASSENEN
24 > 65 JAAR
INDICATIE, OBSERVATIE & GESPECIALISEERDE BEHANDELING
DAGBEHANDELING
MEDIOREN
55 > 65 JAAR
OUDEREN
+ 65 JAAR