Dementie, gecombineerd met voor zichzelf of zijn omgeving moeilijk te hanteren gedrag kan aanleiding zijn tot een psychiatrisch probleem. De meest voorkomende gedragsproblemen zijn aandacht of concentratie, oriëntatie, inzicht en oplossend denken, initiatief nemen en handelen.

MEDIOREN & OUDEREN
+ 55 JAAR