Dagprijs

De dagprijzen voor je opname zijn bepaald door de overheid. Deze kosten dekken verblijfskosten, verzorgingskosten, medicatie en medische zorgverlening. Daarnaast betaal je bij Asster een ongevallenverzekering.  

Verblijfskosten

Er zijn kosten aan je verzorging en verblijf in het ziekenhuis verbonden. Om deze kosten te dekken betaal je een vast bedrag op je eerste dag en een dagelijks bijdrage per opnamedag.

gedeelde kamer

Verblijf in een meerpersoonskamer

maaltijden

Ontbijt, lunch en avondmaaltijd

douche

Gebruik (gedeelde) faciliteiten

behandelprogramma

Therapie programma

Je betaalt een vaste bijdrage per opnamedag die alle medicatiekosten verbonden aan je behandeling dekt. Dit bedrag is elke dag hetzelfde, ongeacht hoeveel en welke medicatie je neemt. 

Medische zorgverlening

medische interventies

Honoraria medische wachtdienst en technische verstrekkingen

Dit bedrag betaal je éénmalig bij je opname. Het dekt eventuele medisch-technische handelingen (zoals een bloedname) die tijdens je opname worden uitgevoerd.  

psychiater

Toezichtshonoraria psychiater

Je wordt behandeld door een multidisciplinair team waar ook een psychiater deel van uitmaakt. De psychiater houdt ‘toezicht’ op je behandeling. Je betaalt een dagelijkse bijdrage voor dit medisch toezicht. 

opname- en ontslagverslag

Opname- of ontslagverslag

Een psychiater maakt een verslag bij jij opname en bij je ontslag. Hiervoor rekent hij of zij een ereloon van 4,96 euro aan.  

Verzekering ongevallen Asster​

Je sluit bij Asster een verplichte verzekering voor ongevallen af. Als je betrokken bent bij een ongeval op de terreinen van Asster (of daarbuiten als je onder begeleiding bent van een Asster medewerker), vergoedt deze verzekering de kosten van de lichamelijke schade. De verzekering vergoedt enkel het remgeld (dit is het gedeelte dat niet terugbetaald wordt door je mutualiteit of ziekenfonds). Bekijk de polis hier