Ter voorbereiding aan je stage

Leesvoer

ASSTER

Wie zijn we,
wat is onze visie en waar staan we voor?
Informeer je over de organisatie.

ZORGAANBOD

Asster bied zorg voor alle leeftijden en problematieken. Informeer je over het zorgaanbod en de werking van jouw afdeling

GDPR

Wij hechten veel belang aan de rechten en privacy van onze patiënten. Informeer je over onze basisprincipes.

planetree_wit

PLANETREE

Planetree is ons certificeringsmodel. Het vertrekt vanuit een integrale visie op mensgerichte zorg. 

STAGIAIR PSYCHOLOOG?

Wettelijke voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog. 

Documenten te mailen aan stage@asster.be

Twee weken voor de start van je stage bezorg je ons volgende documenten via mail aan stage@asster.be. Als jouw stagecontract door ons nog niet digitaal werd ondertekend dan zorgen we hiervoor. Als je deze termijn niet kan halen door het systeem van toewijzing vanuit jouw school dan geef je gewoon een seintje via stage@asster.be en bezorg je alle informatie van zodra beschikbaar maar wel vóór de start van je eerste dag stage.
Let op: als je documenten niet in orde zijn gebracht vóór de start van de stage, dan kan je NIET starten.

Stagecontract

Student verpleegkunde aan een hogeschool?
Alle scholen werken met hetzelfde stagecontract. Dit contract werd door Asster al digitaal ondertekend. Dat betekent dat enkel de school en JIJZELF de informatie nog moeten aanvullen.
Je bent student in een andere richting?

Bezorg ons op voorhand een digitale versie van je stagecontract.

Sleutelwaarborg

Gedurende je stageperiode in Asster beschik je over een sleutel van je afdeling/dienst.
Om deze sleutel te kunnen ontvangen, onderneem je volgende stappen:

STORT 25 EURO

Stort twee weken voor de start van de stage 25 € op volgend rekeningnummer. Voor een stage binnen het ziekenhuis: BE51 4536 0156 2162. Vermeld volgende info als ‘vrije mededeling’ bij de storting: WB sleutel – jouw naam

DOCUMENT SLEUTELWAARBORG

Mail ons het ingevulde en ondertekende document sleutelwaarborg.

Deze informatie samen met de noodplannen, grondplannen en evacuatieschema’s vind je gebundeld en donwnloadbaar terug in de brochure hieronder. 

Impact van corona op jouw stage?

Behalve binnen de dagklinieken gaan alle stages door.  Bevraag je altijd even op voorhand. We vragen stagiairs wel om in het bijzonder mee goede zorg te dragen voor zowel patiënten/bewoners als voor collega’s.
Heb je twijfel? 
Heb je plots last van een acute infectie van bovenste of onderste luchtwegen, neem dan contact op met je huisarts en begeef je NIET naar de afdeling. Breng uiteraard wel je school en je stage-afdeling telefonisch meteen op de hoogte van je afwezigheid.

Bekijk ook deze infoflyer aandachtig: Corona tips & tricks stagiairs 2020

Wat te doen bij ziekte/overmacht?

Als gevolg van praktische belemmeringen zoals ziekte maar ook bij bv. mismatch doelgroep, moeilijkheden in termen van teamwerking, enz… kan het zijn dat je je stage wenst te onderbreken.
Neem hierover altijd contact op met jouw afdelingshoofd/mentor/vakgroepverantwoordelijke EN meld het ook aan ons via stage@asster.be.