Studenten en stages

Waarom kiezen voor Asster?

Asster is een organisatie in beweging, een organisatie waar we vanuit zorg en zorgondersteuning, dag in/dag uit inzetten op goede zorg voor patiënten, bewoners en medewerkers.

En daar ga jij hopelijk mee deel van uitmaken!

Asster wil een lerende organisatie zijn en dat kan volgens ons alleen maar door jong talent en enthousiaste starters een kans te geven.
In ons ziekenhuis is er een ruim aanbod aan gespecialiseerde zorg. Hierdoor kunnen we studenten laten kennismaken met het werken binnen hun eigen discipline in een multidisciplinair kader. Daarenboven krijgen studenten de mogelijkheid om met diverse doelgroepen binnen specifieke behandeltrajecten en therapeutische kaders te werken.
Onze zorg wordt dan weer ondersteund door verschillende diensten die elk over een specialiteit beschikken zoals technische dienst, IT, onthaal & patiëntenadministratie, personeelsdienst, onderhoudsdienst, enz. Ook binnen deze diensten kan je werken vanuit je eigen domein/vakkennis en ervaren hoe je van daaruit een steentje kan bijdragen aan het welzijn van anderen.

Ik heb mijn keuze gemaakt!

Ligt je besluit al vast en zijn de eerste contacten gelegd? Dan heten wij je graag welkom! Bedankt om voor ons te kiezen. Zorg er zeker voor dat je alle nodige documenten tijdig aan ons bezorgt en dat je goed voorbereid op je eerste dag verschijnt. Onderstaande knop geeft je een praktisch overzicht van alle to do’s, to read’s en to know’s.

Stagemogelijkheden

Stages in de zorg

Voor specifieke, inhoudelijke vragen rond stages binnen onze vakgroepen verpleegkunde/zorgunde; psychologie, ergotherapie of psychomotorische therapie mag je je richten tot de vakgroepverantwoordelijken. 

Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidingsjaar vastgelegd in overleg met de Limburgse scholen. In principe hoef je als student dus geen stageplaats meer aan te vragen maar koppelt de school jou aan je stageplaats. Moet je toch zelf op zoek gaan naar een stageplaats dan dien je je aanvraag in via deze link..
Vakgroepverantwoordelijke Evi Schroyen (evi.schroyen@asster.be) bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: je kan pas een stage doorlopen binnen Asster in de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding of na afronding van de eerste basismodules (HBO-5).

Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidings/academiejaar vastgelegd door de vakgroep.
De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via opleidingsinstituten) als individueel via deze link.
Vakgroepverantwoordelijke Ine Wanten (ine.wanten@asster.be) bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: Je kan enkel een stage doorlopen binnen Asster als bachelor- of masterstudent in de psychologie. Als professionele bachelor kan je ten vroegste vanaf het derde opleidingsjaar stage doen.

Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidings/academiejaar vastgelegd binnen de vakgroep.
De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.
Vakgroepverantwoordelijke Els Beankens (els.beankens@asster.be) bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: Je kan enkel stage doorlopen vanaf het tweede opleidingsjaar bachelor of de masteropleiding.

Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidings/academiejaar vastgelegd binnen de vakgroep. De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via opleidingsinstituten) als individueel via deze link.
Vakgroepverantwoordelijke David Reynaerts (david.reynaerts@asster.be) bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: je kan zowel als bachelor als masterstudent stage doen binnen Asster. Voor de bachelors kan de stage ten vroegste vanaf het tweede opleidingsjaar aangevraagd worden.

Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt voor de start van een nieuw opleidings/academiejaar vastgelegd binnen de vakgroep. De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via opleidingsinstituten) als individueel via deze link.
Vakgroepverantwoordelijke Stefanie Bex (stefanie.bex@asster.be) bekijkt dan de mogelijkheden binnen Asster.
Opgelet: je kan pas een stage doorlopen binnen Asster in de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding.

Voor de opleiding orthopedagogie worden er jaarlijks een aantal stageplaatsen voorbehouden op Spika en De Zeilen 1 & 2. De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief als individueel via deze link.
Evi Schroyen bekijkt de mogelijkheden voor wat betreft de bachelorstages.
De aanvragen voor masterstages worden begeleid door Ine Wanten.
Opgelet: je kan pas een stage doorlopen binnen Asster in de tweede opleidingsfase van de bacheloropleiding en het moet gaan om een langdurige stage.

Ervaringsdeskundigen die hun opleiding gestart zijn, kunnen altijd een individuele aanvraag indienen via deze link.
Evi Schroyen bekijkt de mogelijkheden binnen Asster.

Stages in de zorgondersteuning

Binnen de zorgondersteuning gebeurt het merendeel van de stage-aanvragen individueel: zorg dat je als student een stageplaats aanvraagt in het jaar voorafgaand aan je stage. Op die manier hebben we de ruimte om te zoeken naar een goede match. Volgende diensten bieden een stageplaats:

Binnen de dienst apotheek is er jaarlijks plaats voor 2 studenten (geen overlappende periodes). Wat betreft opleiding gaat het dan om studenten TFA ( technisch farmaceutisch assistenten), apothekers en ziekenhuisapothekers.
De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Binnen de dienst communicatie is er jaarlijks plaats voor 1 student (geen overlappende periodes). 
De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Zowel in kader van payroll als HR kunnen er jaarlijks 2 studenten stage lopen. Wat betreft opleiding gaat het dan om studenten bachelor rechtspraktijk, bachelor toegepaste psychologie, master psychologie. De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

max. 2 stagiairs (afhankelijk van periode en soort traject/niet overlappend op dezelfde campus). Stages van min.1 maand. Mogelijke opleidingen/trajecten: professionele schoonmaak, (re-) activeringsstage, duaal leren.
De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via samenwerkende scholen/VDAB als individueel via deze link.

max. 2 stagiairs (afhankelijk van periode en soort traject/niet overlappend op dezelfde campus). Stages van min. 1 maand. Mogelijke opleidingen/trajecten: professionele keuken/kokopleiding, (re-) activeringsstage, duaal leren.
De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via samenwerkende scholen/VDAB als individueel via deze link.

Max. 2 stagiairs (afhankelijk van periode en soort traject/niet overlappend op dezelfde campus). Stages van min. 1 maand. Mogelijke opleidingen/trajecten: (re-) activeringsstage, duaal leren.
De stage-aanvragen gebeuren zowel collectief (via samenwerkende scholen/VDAB als individueel via deze link.

Binnen het secretariaat zorg kunnen jaarlijks twee studenten hun stage doorlopen. Wat betreft opleiding gaat het dan om studenten bachelor healthcare management. We bieden zowel een kijkstage aan voor 2de jaarsstudenten als een vervolmakingsstage + bachelorproef voor 3de jaarsstudenten.
Binnen het secretariaat zorg kan er jaarlijks ook een student logistiek assistent zijn/haar stage doorlopen. 
De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Binnen de dienst kwaliteit is er jaarlijks één stageplaats beschikbaar voor een masterstudent gezondheidsmanagement, ziekenhuiswetenschappen, beleid – en management in de gezondheidszorg. Bij voorkeur heeft de student interesse in of ervaring met het werken met databanken. De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Op het centrale niveau is er jaarlijks één stageplaats beschikbaar voor een masterstudent verpleging, gezondheidsmanagement, ziekenhuiswetenschappen, beleid – en management in de gezondheidszorg. Daarnaast is er ruimte voor een kijkstage. De stage-aanvragen gebeuren individueel via deze link.

Er worden op dit moment geen afzonderlijke, individuele kijkstages en korte stages toegelaten. Mensen die willen kennis maken met het werken binnen de zorgsector bieden we wel 2 andere opties nl. een inleefmoment of vrijwilligerservaring. Meer info hierover vind je in de stagebrochure of kan je krijgen via evi.schroyen@asster.be.

De meeste stageaanvragen verlopen via de scholen maar indien jij individueel een stage moet aanvragen kan dit enkel via volgende formulier.