Coaching dubbeldiagnose

Een patiënt met dubbeldiagnose is iemand met een mentale beperking en een bijkomende psychiatrische problematiek en/of ernstige gedragsproblemen. Bij een dubbeldiagnose is er een aanpak en ondersteuning nodig die rekening houdt met zowel een psychiatrisch als VAPH-gebonden denkkader.  

De mobiele werking dubbeldiagnose coacht individuele hulpverleners of teams (zowel uit eerste, tweede als derde lijn) die moeilijkheden ervaren in de begeleiding van een volwassenen met een dubbeldiagnose. Zij geven advies, ondersteunen bij de uitbouw van een aangepaste begeleiding en helpen indien nodig bij een gerichte uitbreiding van het professioneel netwerk rond de cliënt. De mobiele werking dubbeldiagnose doet geen cliënt begeleidingen; de ondersteuning is primair gericht op het professioneel netwerk rond de cliënt.  

Aanmeldingscriteria

Een hulpverlener of team kan gecoacht worden bij de behandeling van een cliënt die:  

  • minimaal 17.5 jaar is en verblijft in de provincie Limburg  
  • een (vermoedelijke) mentale beperking heeft: IQ lager dan 75 
  • psychiatrische klachten en/of geragsproblemen vertoont  

Mobiele werking dubbeldiagnose inschakelen?  

Stuur een mailtje naar info@mobielewerkingddlimburg.be . Vermeld hierbij je contactgegevens met de vraag je persoonlijk te contacteren.