De behandelend psychiater ontvangt een toezichtshonorarium. Ik betaal dit honorarium ook op dagen waarop ik geen gesprek met mijn psychiater had.

Je wordt behandeld door een multidisciplinair team, waar je psychiater deel van uitmaakt. De psychiater houdt toezicht op de behandeling die je krijgt. Hij of zij is de eindverantwoordelijke. Dat houdt in dat hij samen met het team je behandeling bespreekt en opvolgt, labo-uitslagen consulteert en verder opvolgt, enzoverder…  Het toezicht van de arts houdt dus meer in dan de contactmomenten die jullie hebben.