Corona richtlijnen

ALGEMENE RICHTLIJN VOOR IEDEREEN

Van zodra je je binnen een gebouw van Asster begeeft, draag je een mondmasker. Dit geldt voor iedereen vanaf 6 jaar:

 • Interne medewerkers
 • Externen: leveranciers, bezoekers, professionele bezoekers, studenten, …
 • Patiënten

JE KOMT IN OPNAME

 • Er zal bij volledige opname systematisch een onderzoek op Covid-19 worden uitgevoerd. Er kunnen bijkomende beschermingsmaatregelen gevraagd worden.
 • Gelieve je opname uit te stellen met 14 dagen na het verdwijnen van ziekteverschijnselen.
 • Neem steeds telefonisch contact op met Asster en kom niet naar een gepland opnamegesprek.
 • Raadpleeg bij symptomen je huisarts.
 • Volg de richtlijnen van je huisarts.
 • Stel je opname in Asster uit tot je door je huisarts genezen en niet meer besmettelijk verklaard bent.
 • Verwittig Asster telefonisch en kom niet zelf naar Asster.

JE VERBLIJFT IN ASSTER

 • Was regelmatig je handen: voor het eten, na bezoek toilet, na hoesten of niezen. 60 seconden handen wassen komt overeen met tweemaal het liedje ‘happy birthday’ zingen
 • Vermijd nauw contact met anderen: geef geen handen, bewaar afstand, …
 • Wat maskers betreft volgen we de algemene overheidsregel. Uitzonderingen hierop zijn:
  • Op de eenpersoonskamer
  • Op de tweepersoonskamer, als je alleen bent of 1,5 meter afstand kan houden en de kamer goed geventileerd is
  • Tijdens therapie sessies in een geventileerd lokaal of buiten, waarbij je 1,5 meter afstand kan houden en je niet in de ruimte verplaatst
  • Bij wandelen op het terrein en als je voldoende afstand houdt
 • Weekends en daguitstappen zijn toegelaten afhankelijk van het besmettingsniveau.

Als je verdachte symptomen ontwikkelt, en vermoedelijk corona hebt opgelopen, word je geïsoleerd op je kamer. Je zal getest worden op corona. Indien uit deze test blijkt dat je corona opliep, zal er overgegaan worden tot quarantaine thuis, of op onze Covid afdeling.

Bezoek kan volgens de richtlijnen van de afdeling. De afdeling zorgt voor een zo veilig mogelijke regeling.

JE BENT BEZOEKER

Iedere afdeling bepaalt zelf de bezoekmogelijkheden afhankelijk van het risico. Neem eerst telefonisch contact op met de afdeling.

JE BENT STAGIAIR

De stage-activiteiten liepen door in Asster met uitzondering van de stage-activiteiten binnen de dagklinieken van Asster. Voor deze stagiairs hebben we intern een oplossing/alternatief gezocht.
Wij willen het leerproces van de studenten zo weinig mogelijk verstoren dus ook voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 werd de stageplanning al opgemaakt en ter beschikking gesteld aan de scholen.

We vragen stagiairs wel om in het bijzonder mee goede zorg te dragen voor zowel patiënten/bewoners als voor collega’s. Heb je twijfel? Heb je plots last van een acute infectie van bovenste of onderste luchtwegen, neem dan contact op met je huisarts en begeef je NIET naar de afdeling. Breng uiteraard wel je school en je stage-afdeling telefonisch meteen op de hoogte van je afwezigheid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin