De dagprijzen op mijn factuur verschillen van dag tot dag. Hoe kan dat?

De door de overheid vastgelegde dagprijzen verschillen naargelang het aantal dagen dat je in opname bent. Hierdoor kan het bedrag op je factuur van maand tot maand verschillen. Dagprijzen worden goedkoper naarmate je langer in opname bent. Een overzicht van de dagprijzen vind je hier. De duur van je opname wordt berekend door alle dagen […]

Wat is de maximumfactuur en heb ik hier recht op?

Om je te beschermen tegen te hoge medische kosten bestaat er de maximumfactuur. Dit is een maximumbedrag voor remgeld dat werd vastgelegd door de overheid. Je ziekenfonds houdt een teller bij van al het remgeld (binnen en buiten Asster) dat je betaalt. Van zodra deze teller het plafondbedrag bereikt, moet je geen remgeld meer betalen. […]

De behandelend psychiater ontvangt een toezichtshonorarium. Ik betaal dit honorarium ook op dagen waarop ik geen gesprek met mijn psychiater had.

Je wordt behandeld door een multidisciplinair team, waar je psychiater deel van uitmaakt. De psychiater houdt toezicht op de behandeling die je krijgt. Hij of zij is de eindverantwoordelijke. Dat houdt in dat hij samen met het team je behandeling bespreekt en opvolgt, labo-uitslagen consulteert en verder opvolgt, enzoverder…  Het toezicht van de arts houdt […]

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Je eerste factuur krijg je op het einde van de maand die volgt op de maand waarin je werd opgenomen. Werd je in januari opgenomen, dan ontvang je je eerste factuur eind februari. Vanaf dan zal je maandelijks een factuur ontvangen.