TEVREDENDHEIDSBEVRAGINGEN

De kwaliteit van zorg en tevredenheid van onze cliënten is onze prioriteit. Daarom vragen wij aan cliënten wanneer deze uit behandeling gaan om mee te werken aan een anonieme bevraging. De resultaten van deze bevraging worden gebruikt om de zorg voor onze cliënten, patiënten en bewoners te verbeteren.

De vragenlijst die we hiervoor gebruiken is de Vlaamse Patiënten Peiling. Dit is een vragenlijst die peilt naar kwaliteit van zorg en die ontwikkeld werd voor én met patiënten vanuit het Vlaams Patiënten Platform. De resultaten van Asster worden bovendien wederom anoniem gedeeld met het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg, ook gekend als het VIKZ. 

Dit laat toe om Asster te vergelijken met andere voorzieningen binnen de sector.

IN SAMENWERKING MET HET VLAAMS INSTITUUT KWALITEIT ZORG