Als een patiënt in crisis is, kan dit gepaard gaan met agressie gericht ten opzichte van zichzelf. Onze hulpverleners moeten op zo’n ogenblik de patiënt beschermen en dat kan alleen als er een beleid/visie is over hoe we samen aan suïcidepreventie kunnen doen.

Enkele concrete voorbeelden:

  1. er is een adviesgroep “preventie & interventie van crisis: suïcidepreventie” die het beleid wetenschappelijk helpt uitbouwen en ervoor zorgt dat nieuwe inzichten worden verwerkt in de dagelijks werking.
  2. elke medewerker in de zorg krijgt een tweedaagse basisopleiding suïcidepreventie aangebonden.
  3. afdelingen maken samen met ons de oefening om te komen tot een afdelingsspecifieke werkwijze inzake suïcidepreventie. Handvatten krijgen ze aangereikt via onze workflow suïcidepreventie.
  4. de inzichten van patiënten en ervaringsdeskundigen worden meegenomen in het ontwikkelen van een patiëntveilig therapeutisch milieu: patiënten van De Lier en De Zeilen geven samen met ons vorm aan een checklist om het risico op suïcide te verminderen op afdelingen.
  5. we zetten in op brede sensibilisatie o.a. door de organisatie van een studiedag rond suïcidepreventie op 4 mei 2017.

Voor meer informatie kan je terecht bij de adjunct-directeur patiëntenzorg Mevr. Evi Schroyen,  evi.schroyen@asster.be