Als een patiënt in crisis is, kan dit gepaard gaan met agressie, zowel verbaal als fysiek. Onze hulpverleners moeten op zo’n ogenblik de patiënt en zichzelf beschermen en dat kan alleen als er een beleid/visie is over hoe we samen aan agressiepreventie kunnen doen. 

Enkele voorbeelden:

  1. er is een adviesgroep “preventie & interventie van crisis: agressie” die het beleid wetenschappelijk helpt uitbouwen en ervoor zorgt dat nieuwe inzichten worden verwerkt in de dagelijks werking.
  2. elke afdeling heeft een expert (= referentieverpleegkundige) rond het thema agressie, hij/zij helpt om de teams te vormen en te sensibiliseren rond preventie van agressie.
  3. elke medewerker in Asster heeft een basisopleiding gekregen rond het ongaan met agressie en vanaf 2018 ontwikkelen we een nieuw aanbod met modules op maat van de afdelingen.
  4. de inzichten van patiënten en ervaringsdeskundigen krijgen steeds meer gewicht in beleidsontwikkeling: zo geeft de ombudsvrouw in de adviesgroep de stem van de patiënt weer; helpenervaringsdeskundigen onze experten bv. rond het thema ‘nabespreking’ in het kader van incidenten. In 2017 willen we deze samenwerking nog verder versterken.
  5. werd o.l.v. verpleegkundig expert Melanie Welsch een onderzoeksproject opgestart ‘naar een afzonderings – en fixatiearm beleid’ binnen Asster waar er ruime aandacht is voor preventie.

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de stafmedewerker processen & ontwikkeling Mr. Luc Awouters, luc.awouters@asster.be.