Hoog Risico Medicatie (HRM) zijn geneesmiddelen waarbij er sprake is van een verhoogd risico op het veroorzaken van ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt bij verkeerdelijk gebruik. In samenspraak met onze beleidsartsen en multidisciplinaire teams (begin 2015) werden de volgende medicatiegroepen geselecteerd als hoog risico medicatie, namelijk (1) insuline, (2) opiaten en methanone, (3) anticoagulantia, en (4) lithium. Momenteel lopen een aantal initiatieven binnen Asster om de kennis over de risicos van deze medicatiegroepen bij onze zorgverleners te vergroten (via o.a., opleidingen en postercampagnes).