KWALITEITSVOLLE ZORG

FEEDBACKGESTUURDE ZORG

Binnen het psychiatrisch ziekenhuis Asster zijn wij in 2016 het ziekenhuisbreed traject feedback-gestuurde zorg gestart om per patiënt de effecten/gevolgen van zijn/haar behandeling te meten. Via de software Questmanager kan de cliënt thuis of binnen ons ziekenhuis op één of meerdere momenten via het internet één of meerdere vragenlijst(en) invullen over o.a. de status, voortgang van een behandeling en zorgervaring. In bepaalde gevallen zullen ook andere betrokkenen, zoals ouders of andere naasten van de cliënt gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen. De zorgafdelingen kunnen, gelet op verschillen per doelgroep, zelf hun eigen accenten leggen in de aangeboden vragenlijsten.
Centraal binnen dit traject staat de dialoog tussen de patiënt en de zorgverleners. Op basis van de uitkomsten kan de behandeling waar nodig worden bijgesteld. Door ook deze uitkomsten te delen met de cliënt, via dialoog en eventueel rapporten, trachten we deze ook meer te betrekken in zijn/haar behandeling.
Dit traject helpt ons om zorg op maat te realiseren en de effectiviteit van onze zorg in kaart te brengen.