IK ZOEK HULP

DRINGENDE HULP

CONTACTEER JE HUISARTS

Als je een dringend advies nodig hebt, kan je altijd bij je huisarts terecht. Hij/zij kent jou en je kan hem/haar in alle vertrouwen vertellen over je problemen. In het weekend, op feestdagen of ’s nachts is je vaste huisarts niet altijd bereikbaar. Dan neem je best contact met een huisarts van wacht. Zoek de huisarts van wacht in je regio via de knop hiernaast.

SPOEDDIENST

In geval van nood kan je ook naar de spoeddienst van het dichtsbijzijnde ziekenhuis. Via de knop hieronder vind je het adres van alle spoeddiensten in Vlaanderen. (Geef daarvoor in het tekstvakje ‘wie of wat zoek je’ de zoekterm ‘spoedopname’ in.)

EEN CRISISOPNAME IN ONS ZIEKENHUIS

Ken je ons ziekenhuis en heb je reeds contact gehad met een specifieke afdeling? Neem dan rechtstreeks contact met deze afdeling.  Ben je nog niet bekend met ons ziekenhuis? Bel dan naar het centraal nummer 011 78 80 11. Je kan je richten naar een geneesheer-specialist naar keuze of naar de sociale dienst. Het Ziekenhuis is altijd bereikbaar, 24 u/24 u, zeven dag op zeven. Na overleg met de psychiater van wacht is een spoedopname mogelijk.

KINDEREN EN JONGEREN: Binnen crisiszorg LIGANT kan bij een acuut beleefde crisissituatie, waarbij de draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt èn er een duidelijke persoonlijke component is van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij de jongere, beroep gedaan worden op interventie, begeleiding en eventueel opname.

MOBIELE CRISISTEAMS VOLWASSENEN: RELING (regio West-Limburg) en NOOLIM (regio Oost-Limburg) bieden intensieve psychiatrische zorg gedurende 4 weken aan huis voor patiënten tussen 16 en 65 jaar.

ANDERE MOGELIJKHEDEN

Misschien heb je liever een telefonisch contact? Zowel Tele-Onthaal (via het gratis en anoniem telefoonnummer 106) als de Zelfmoordlijn via telefoon op het gratis en anoniem nummer 1813. Beide lijnen zijn 24/7 beschikbaar. Beide organisaties zijn ook via (anonieme) chat bereikbaar. 
Jongeren kunnen terecht bij Awel (de vroegere kinderen- en jongerentelefoon), telefonisch (via het gratis en anoniem nummer 102) of via chat (elke weekdag tussen 16u en 22u). Ook op Zelfmoord1813 is heel wat hulp voor jongeren te vinden.
Heb je vragen over (eender welke vorm van) geweld? Dan kan je terecht op het gratis en anoniem nummer 1712 en op de 1712-website.

NIET DRINGENDE HULP

Eén op vier mensen krijgt tijdens zijn leven te maken met een geestelijk of psychisch gezondheidsprobleem. Eigenlijk is iedereen op een zekere manier psychisch kwetsbaar. Soms is de oplossing er simpelweg over te praten, soms ook niet en sleept het probleem aan. Bijna 60% van wie geestelijke problemen heeft, zoekt daarvoor geen of veel te laat hulp. Nochtans, des te sneller we elkaar helpen, des te beter en des te sneller het herstel. 

ZORG AAN HUIS

RELING is de partner van Asster voor wat het aanbod van mobiele zorg betreft. Bij mobiele zorg of beter thuiszorg gebeurt de behandeling bij de patiënt thuis om op die manier de band met familie en omgeving zo weinig mogelijk te verstoren.

EEN OPNAME IN ONS PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

Indien mobiele thuiszorg of een gesprek onvoldoende is kan een opname aangewezen zijn. Wij trachten elke opname zo kort mogelijk en zo lang als nodig te houden.

ANDERE MOGELIJKHEDEN

PSYCHOLOOG: Ter preventie kan een arts zoals je huisarts je doorverwijzen naar een psycholoog in jouw buurt voor een kortdurende interventie. Voor meer informatie klik hier.

DIENST AMBULANTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (DAGG-CGG):  Het DAGG verleent in teamverband ambulante geestelijke gezondheidszorg aan mensen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid. Voor meer informatie klik hier.