Behandeling van ouderen met een functionele stoornis 

Dit zijn ouderen met psychiatrische zorgnoden, zoals:

  • stemming – of angststoornissen
  • relatieproblemen
  • aanpassingsstoornissen
  • afhankelijkheid aan alcohol en medicatie
  • rouwproblemen
  • persoonlijkheidsproblemen
  • verstoorde realiteitsbeleving
  • vereenzaming en beperkte deelname aan het sociale leven

Ouderen – en hun omgeving – ervaren heel vaak een hoge drempel om een stap te zetten richting een gespecialiseerde psychiatrische afdeling. Als deze angst aanleiding vormt tot een uitstellen van een psychiatrische behandeling, kan veel onnodig leed ontstaan.

Een verlate diagnostiek kan ook leiden tot een minder gunstige behandelprognose. Ook bij ouderen zijn veel psychische zorgnoden nog behandelbaar, met als resultaat een kwalitatievere laatste levensfase.

Een behandeling kan ook vaak worden aangeboden via dagbehandeling. Op deze wijze blijft de verbondenheid met de eigen omgeving en de eigen huisarts.

Informatiebundels 

 Download deze bundels voor meer informatie :

Afdeling Sirius 2 - 011 78 88 21 

Afdelingshoofd
Vicky Merken, 011 78 88 20, vicky.merken[at]asster.be

Psychiater
Dr. Vincent Schreurs, 011 78 80 11, vincent.schreurs[at]asster.be

Psycholoog
Evelyn Pauwels, 011 78 88 51, evelyn.pauwels[at]asster.be

Maatschappelijk assistenten
Chris Naveau, 011 78 88 61, chris.naveau[at]asster.be
Ingrid Frederix, 011 78 88 62, ingrid.frederix[at]asster.be

Afdeling Sirius 3 - 011 78 88 31  

Afdelingshoofd
Vanessa Vandereyt, 011 78 88 30, vanessa.vandereyt[at]asster.be

Psychiater
Dr. An Hulstaert, 011 78 80 11, an.hulstaert[at]asster.be

Psycholoog
Stefani Smits, 011 78 88 52, stefani.smits[at]asster.be

Maatschappelijk assistente
Christine Tuts, 011 78 88 60, christine.tuts[at]asster.be
Truus Nackaerts, 011 78 88 63, truus.nackaerts[at]asster.be