Screeningsopname 

Een screeningsopname is een kortdurende opname (ongeveer 6 weken) om duidelijkheid te brengen in de mogelijke oorzakelijke en in stand houdende factoren van de problematiek. Op basis van multidisciplinaire observaties en onderzoeken wordt een advies op maat geformuleerd over de aanpak en behandeling (therapeutisch en medicamenteus) en indien nodig de verdere hulpverlening.