Crisisopname 

Een crisisopname is een kortdurende opname met als doel de patiënt en context te ondersteunen in een crisissituatie.

Wij bieden een aangepast therapeutisch klimaat met voldoende tijd en ruimte. Het behandelend team maakt een analyse van de situatie en ondersteunt de aanwezige vaardigheden om zo crisissituaties in de toekomst te kunnen voorkomen.