Behandelopname  

Een behandelopname verloopt in drie fasen. Tijdens de 1e fase (kennismaking- en stabilisatie) wordt een behandelprogramma op maat opgesteld op basis van observatie en (indien nodig) diagnostiek.

In een 2e fase wordt gewerkt met en aan concrete behandel-doelstellingen (=herijking).

Tenslotte wordt de begeleiding gaandeweg minder intensief zodat de zelfstandigheid kan toenemen (=reîntegratie). Er worden samen stappen gezet naar het opbouwen of verder zetten van een waardevol leven in de maatschappij.