Behandeling seksuele gedragsstoornis | Mira - campus Stad

Doelgroep 

Dit behandeltraject richt zich tot volwassen mannelijke plegers van allerlei vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. 

Behandelingsvisie

Er wordt gewerkt  vanuit de visie dat seksuele gedragsstoornissen een behandelbaar probleem zijn, in de zin van het onder controle krijgen van het seksueel afwijkend gedrag via interne en externe controle. Het uiteindelijke doel van de behandeling is het risico op herval voorkomen. De therapeutische basishouding stoelt op een ondubbelzinnige afkeuring van het afwijkend gedrag maar ook op een respectvolle aanvaarding van de patiënt als volwaardig persoon.

Behandelmethodiek 

De behandeling heeft plaats binnen een sociotherapeutisch leefklimaat om gedragsverandering mogelijk te maken. Inhoudelijk steunt de behandeling op RNRmodel, het Good Lives Model en het gedragstherapeutische terugvalpreventiemodel. De behandeling is in de eerste plaats een groepsbehandeling. Daarnaast wordt er ook met individuele doelstellingen gewerkt zodat de patiënt zich kan herkennen in zijn behandeling.

Modules 

Module intake en observatie

In deze module staan enkele intakegesprekken centraal. Tijdens deze intakegesprekken wordt er nagegaan of er voldaan wordt aan de opnamecriteria en wordt er indicatie gesteld voor het behandelprogramma. Het komen tot een behandelovereenkomst met overeengekomen behandeldoelstellingen staan hier centraal. Vooraleer aan de eigenlijke behandeling te starten gaat er eerst een observatieperiode van minimaal twee maanden vooraf. Nadien wordt er op basis van therapeutische perspectieven beslist of de eigenlijke behandeling al/niet kan opstarten.

Module behandeling en vervolgbehandeling

De patiënt leert herval te voorkomen en hij werkt aan zijn persoonlijke problematiek via groepstherapie, individuele psychotherapeutische begeleiding, hervalpreventie en gerichte actieve therapieën. Een degelijke rehabilitatie speelt daarin een belangrijke rol. De residentiële behandeling wordt vervolgd door een verplichte ambulante begeleiding of een partiële behandeling als tussenstap naar ambulante begeleiding. Vervolgbehandeling kan onder verschillende vormen: individuele psychotherapie of beperkte of volledige inschakeling in dagbehandeling  De evolutie in de vervolgbehandeling wordt grondig opgevolgd.

Afdeling: Mira 

Afdelingshoofd
Erwin Reyskens, 011 78 85 40, erwin.reyskens[at]asster.be

Psychiater
Dr. Inge Jeandarme, 011 78 80 11, inge.jeandarme[at]asster.be

Psycholoog
Sarah Vanderstraeten, 011 78 85 51, sarah.vanderstraeten[at]asster.be

Maatschappelijk werker
Marleen Vanderstukken, 011 78 85 62, marleen.vanderstukken[at]asster.be