Medische staf 

De geneesheren zijn enkel telefonisch te bereiken via het onthaal op het nummer 011 78 80 11.

Hoofdgeneesheer 

Dr. Marie-Paule Clerinx
marie-paule.clerinx[at]asster.be
RIZIV 1-71653-37-780

Beleidsarts Jongvolwassenen en dubbel diagnose

De Zeilen 2
Volwassenen met een verstandelijke beperking en een psychiatrisch probleem
Campus Melveren

Mobiele teams Reling (Midden)

Dubbele diagnose

Psychiaters 

Dr. Olivier Bollen
olivier.bollen[at]asster.be
RIZIV 1-73349-87-780

Nova 1
Volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmings- angst- en somatoforme stoornissen
Campus Stad

Mobiele teams Reling (Zuid en consultaties)

Dr. Louise Brokking  (in zwangerschapsverlof vanaf 10/05/2020)
louise.brokking[at]asster.be
RIZIV 1-49611-60-780

De Zeilen 1
Jongvolwassenen
Campus Melveren

Sirius 2, Sirius 4
Ouderenzorg
Campus Melveren

Dr. Anneleen D’Haene (vervanging Louise Brokking die in zwangerschapsverlof is)
anneleen.dhaene[at]asster.be
RIZIV 135706-94  

De Zeilen 1
Jongvolwassenen
Campus Melveren

Dr. Jan De Corte
jan.decorte[at]asster.be
RIZIV 1-71702-85-780

Beleidsarts Kinderen en jongeren

Spika 3 (IBE)
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Campus Melveren

Dr. Geraldine Einfinger
geraldine.einfinger[at]asster.be
RIZIV 1-36506-70-780

Orion 1
Volwassenen met schizofrenie of andere psychotische stoornissen
Campus Stad

Dr. Marc Hebbrecht
marc.hebbrecht[at]asster.be
RIZIV 1-71838-46-780

Nova 2 - MBT (Mentaliseren bevorderende therapie)
Dagbehandeling volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmings- angst- en somatoforme stoornissen
Campus Stad

Nova 3 - IGT (Integratief Gedragstherapeutisch behandelprogramma)
Dagbehandeling volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmings- angst- en somatoforme stoornissen
Campus Stad

Dr. Elke de Heyn
elke.deheyn[at]asster.be
RIZIV 1-73244-95-780

Libra 1, Libra 2
Volwassenen met afhankelijkheidsproblematiek alcohol/medicatie/illegale drugs en volwassenen met seksuele gedragsproblemen
Campus Melveren (Libra 1 & 2) 

Mobiel Herstelteam Zuid

Dr. An Hulstaert
an.hulstaert[at]asster.be
RIZIV 1-98110-61-780

Sirius 3
Ouderenzorg
Campus Melveren

Liaison Jessa ziekenhuis

Dr. Sarah Janssens
sarah.janssens[at]asster.be
RIZIV 1-19468-36-780

Vega - High Intensive Care (HIC) 
Volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmings- angst- en somatoforme stoornissen
Campus Stad

Nova 2 - MBT (Mentaliseren bevorderende therapie)
Dagbehandeling volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmings- angst- en somatoforme stoornissen
Campus Stad

Dr. Inge Jeandarme
inge.jeandarme[at]asster.be
RIZIV 1-72116-59-780

Libra 3 (SGS)
Volwassenen met afhankelijkheidsproblematiek alcohol/medicatie/illegale drugs en volwassenen met seksuele gedragsproblemen
Campus Stad 

Dr. Lieve Kiebooms
lieve.kiebooms[at]asster.be
RIZIV 1-7347063-780

Spika 1 (leefgroep 2), Spika 2 (crisis)
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Campus Melveren

Dr. Johan Kusters
johan.kusters[at]asster.be
RIZIV 1-71715-72-760

Orion 3
Volwassenen met schizofrenie of andere psychotische stoornissen
Campus Stad

Beleidsarts Zorgcluster PVT (De Passer)
Psychiatrisch verzorgingstehuis
Campus Stad

Dr. Emmanuel Maes
emmanuel.maes[at]asster.be
RIZIV 1-17787-68-780

Beleidsarts Volwassenen

Libra 1, Libra 2
Volwassenen met afhankelijkheidsproblematiek alcohol/medicatie/illegale drugs en volwassenen met seksuele gedragsproblemen
Campus Melveren

Dr. Jim Remans
jim.remans[at]asster.be
RIZIV 118393-44
          
          Orion 2
         
Volwassenen met schizofrenie of andere psychotische stoornissen
          campus Stad

          De Zeilen 2
         
Volwassenen met een verstandelijke beperking en een psychiatrisch probleem
          campus Melveren

          Liaison Sint-Trudo ziekenhuis       
          
Dr. Vincent Schreurs
vincent.schreurs[at]asster.be
RIZIV 1-73749-75-780

Beleidsarts ouderen

Sirius 1, Sirius 2
Ouderenzorg
Campus Melveren

Liaison Jessa ziekenhuis

Dr. Karina Van Kaam
karina.vankaam[at]asster.be
RIZIV 1-73886-35-780

Orion 2
Volwassenen met schizofrenie of andere psychotische stoornissen
Campus Stad

 Libra 3 (Drug)
Volwassenen met afhankelijkheidsproblematiek alcohol/medicatie/illegale drugs en volwassenen met seksuele gedragsproblemen
Campus Stad (Libra 3)

Dr. May Vrijens
may.vrijens[at]asster.be
RIZIV 1-73669-58-780

Spika 1 (leefgroep 1 en 3)
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Campus Melveren

De Zeilen 1
Jongvolwassenen
Campus Melveren

 

Huisartsen 

Dr. Frank Van Hemelryck
frank.van.hemelrijck[at]asster.be
RIZIV 1-71240-62-004

Dr. Yvette De Backere
yvette.debackere[at]asster.be
RIZIV 1-05465-71-003

Dr. Julien Delorge
julien.delorge[at]asster.be
RIZIV 1-7124656-004

Alle geneesheren hanteren voor hun ziekenhuisgebonden - en ambulante activiteiten binnen het PZ Asster de honorariumtarieven voor geconventioneerde artsen, zoals bepaald in het Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen.

Alle geneesheren hebben een verzekering beroepsaansprakelijkheid afgesloten.