Management 

Het managementteam bestaat uit de transmurale managers en zorgondersteunende managers.