Beheerscomité 

De raad van bestuur van vzw asster  heeft een beheerscomité samengesteld met afgevaardigden van de raad van bestuur en van de directie. Dit beheerscomité vervult beleidsvoorbereidende taken betreffende het geheel of een deel van de activiteiten van het ziekenhuis

Samenstelling Beheerscomité

Vanuit de Raad van Bestuur

 • Raf De Rycke, voorzitter
 • Toon Lysens
 • Solange Indenkleef
 • Rita Hermans
 • Koen Oosterlinck
 • Dr Jos Bollen
 • Br Frans Van Hoorde
 • Stefan Van Sevecotte

Vanuit de directie

 • Jaak Poncelet
 • Dr. Marie-Paule Clerinx
 • Jos Moers
 • Ann Hendrickx