Clinical leadership  

In onze gezondheidszorg bevinden wij ons momenteel in een complexe en continu veranderende omgeving. Wij evolueren steeds meer naar samenwerkingsverbanden en nieuwe organisatievormen. Netwerking is vandaag de dag een concreet feit geworden.

Managers en leidinggevenden komen steeds meer onder druk te staan. Van hen wordt gevraagd om met deze context van verandering en onzekerheid te kunnen omgaan en zich meer flexibel en wendbaar op te stellen en hun teamleden hierin te coachen. Medewerkers moeten voldoende verbonden blijven bij de eigen organisatie, en tegelijkertijd verbinding maken met bv. partners van het netwerk. Vertrouwen is hierbij een belangrijk basisgegeven.

Op deze studiedag reiken we de basiselementen aan die leidinggevenden wat meer stabiliteit kunnen bieden in een uitdagende VUCA-omgeving.

 

Studiedag | Lijden of leiden?! Leiderschap in complexe tijden 

De context van de gezondheidszorg is complex geworden. Deze studiedag reikt leidinggevenden handvaten aan om in de huidige VUCA-omgeving (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) het hoofd te kunnen blijven bieden aan de vele uitdagingen, zowel binnen de eigen organisatie, als binnen de netwerken, waarin ze actief zijn.

De studiedag wordt geleid door prof. dr. Marc Verschueren.
Prof. dr. Marc Verschueren is verpleegkundige en tevens doctor in de arbeidspsychologie. Hij is als gastprofessor verbonden aan AccentVV en doceert ‘Leiderschap en Innovatie’. Tevens leidt hij het netwerk ‘Leiderschapsontwikkeling in Zorg’.

Praktische informatie 

Datum & uur: vrijdag, 22 februari 2019, 08:45 – 17:15u.
Plaats : UCLL, campus Diepenbeek (Agoralaan)
Werden aangevraagd: accreditering voor artsen, functiecomplement voor leidinggevenden
Erkenningsnummer artsen: 19034720

Doelpubliek:

  • verantwoordelijken/coördinatoren binnen netwerken
  • directie, managers en leidinggevenden binnen voorzieningen

Deelnemen?
De deelnameprijs* bedraagt 95 euro per persoon.  Gelieve het juiste bedrag over te schrijven na je inschrijving op rekeningnummer BE51 4536 0156 2162  met de volgende mededeling '22/02/19 + voornaam en familienaam + organisatie'
Uiterste inschrijvingsdatum : 10 februari 2019
*Enkel terugbetaling ingeval van overmacht en mits annulering 6 werkdagen vóór het evenement (dus ten laatste 14/02).

>> inschrijven kan via het formulier hieronder

Extra informatie is te verkrijgen via lily.roggen@asster.be.

 

Programma 

8u00 - 8u45: Onthaal

8u45 – 9u00: Verwelkoming

9u00 – 10u: plenaire sessie Complex leiderschap: uitgangspunten van het referentiekader van “Complex leiderschap” als richtsnoer voor het begeleiden van ingrijpende veranderingen.
Prof. dr. Marc Verschueren

10u00 – 10u30: plenaire reflecties

10u30 - 11u00: Koffiepauze

11u00 - 12u00: Plenaire sessie Multi-partijsamenwerking: een procesmatige aanpak voor het opzetten van succesvolle netwerken – diversiteit als hefboom. Dhr. Thomas Bossuyt (organisatiepsycholoog Unicorn)

12u00 – 12u45: Break-outsessie

12u45 – 13u45: Broodjeslunch

13u45 – 15u15: Plenaire lezing Vertrouwen: de basisvoorwaarde voor samenwerking in tijden van snelle veranderingen en onzekerheid.
Dr. Jeroen Camps

15u15 – 16u00: Workshop

16u00 – 16u30: Plenaire lezing Wendbaarheid en psychologische inzichten m.b.t. de effecten van nieuwe organisatievormen op individuele medewerkers en teams.
Prof. dr. Marc Verschueren

16u30 – 17u00: Plenaire reflecties

17u00 – 17u15: Algemene slotbeschouwing