Islamitische visies op mensen met psychische stoornissen 

De heer Sofian El Bouazati gidst ons een namiddag door de verschillende Islamitische visies op psychische kwetsbaarheid. Waar moeten we als hulpverleners rekening mee houden om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen met een islamitische achtergrond? Hoe kijkt men vanuit de Islam naar psychische aandoeningen? Met welke culturele of levensbeschouwelijke achtergronden houden we best rekening in de behandeling van mensen met een migratieachtergrond?

Deze vormingsnamiddag is een vervolg op de themadag van vorig jaar (juni 2017) waar mevrouw Khadija Aznag ons een kader gaf over het ontstaan van de Islam en hoe we bepaalde tradities en paradigma’s van gezinnen met een migratieachtergrond tegen die ontstaansgeschiedenis moeten begrijpen.
De themadag van dit jaar wil hier concreter op in gaan. Aan de hand van casussen, beeldmateriaal, zal Sofian El Bouazati verduidelijken welke Islamitische thema’s  (bv. Roeqya) best mee in rekening gebracht worden in de behandeling en wat de invloed daarvan is bij de families van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Onze oproep

de heer Sofian El Bouazati werkt graag met concrete voorbeelden en casussen. Hebt u zelf vragen bij een eigen casus of situatie op uw afdeling of in uw werkcontext, geef ze per mail door aan het pastoraal team in Asster. Dan zal de spreker deze situaties anoniem aanbod laten komen tijdens zijn uiteenzetting. (mail naar: hilde.schmitz@asster.be)


 

Sofian El Bouazati  

Sofian El Bouazati is verbonden als docent aan de opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool. Hij werkt daarnaast als systeemtherapeut  binnen zijn praktijk ‘Mijn Balans’, waar hij voornamelijk gezinnen en individuen met een moslimachtergrond begeleidt. In 2014 volgde hij een opleiding Islamic Counselling te Londen (Stephen Maynard & Associates) en sindsdien probeert hij om in zijn praktijk dat kader te hanteren (in combinatie met een systemische visie). Hij is de eerste Islamic Counsellor in Vlaanderen die vanuit zijn therapeutische rol de nadruk legt op spirituele/religieuze dimensies.

Programma 

13u30: welkom en inleiding door dienst
13u45 tot 14u30: lezing
14u30-14u45: reflectietijd in kleine groepjes
14u45 tot 15u15: casusbesprekingen/vervolg lezing
15u15 tot 15u30: pauze
15u30 -15u45: reflectietijd in groepjes, met uitnodiging om vragen en bemerkingen te formuleren
15u45 – 16u30: vragen-bemerkingen-PMO rondje

Praktische informatie 

Datum & uur: Dinsdag 15 mei van 13u30 tot 16u30
Plaats : Jules Knapenzaal, campus Melveren, Melveren-Centrum 111, 3800 Sint-Truiden.

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

Gelieve u hieronder in te schrijven.
Uiterste inschrijvingsdatum : 8 mei 2018

Extra informatie is te verkrijgen via lily.roggen@asster.be.

 

Inschrijvingsformulier 

Naam *:
Emailadres *:
Organisatie :
Aantal personen *:
gelieve alle velden met * in te vullen